oyakucuk.com

Faaliyet Alanlarımız

Faaliyet Alanlarımız

Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku, Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmektedir. Tacirin kim olduğunu, ticaret şirketlerinin kurulması, şirketlerin birleşmesi, şirketlerin satın alınması, şirketlerin bölünmesi, şirketlerin devredilmesi, şirketin ticari tipinin değiştirmesi, şirketin sona ermesiyle birlikte tasfiyesi gibi konuların ele alındığı ve ticaret şirketlerine ilişkin hukuki ilişkileri inceleyen bir hukuk dalıdır.

Şirket hukuku bazen Ticaret hukukunu tanımlamak için kullanılabilmektedir. Şirketlerin kuruluş amaçlarının kar elde etmek olması bu eşleşmeye öncülük etmektedir.

Şirketler hukukunda, şirketlerin kuruluşu, devamlılığı ve tasfiyesinin yanında şirketlerin ticaretinin devamlılığını sağlayan iş ve işlemlerde şirketlerin karşılaşacağı uyuşmazlıkları da içene alacak şekilde geniş bir perspektifte değerlendirmek gerekir.

Ticari işletmeleri asıl amacı ticari faaliyetini gerçekleştirerek kar elde etmektir. Bu amaçla birçok ticari faaliyette bulunurlar. Ticari faaliyetler için yapılan alım satım sözleşmeleri, taşıma sözleşmeleri, tedarik sözleşmeleri, eser sözleşmeleri, abonelik sözleşmeleri gibi hem Türk Ticaret Kanunu’nda hem Türk Borçlar Kanunu’nda hem Tüketici Kanunu gibi birçok kanunda belirlenen hüküm karma şekilde uygulanmaktadır.

Şirketler ticari faaliyetleri sonucunda bir kazanç elde ederler. Yaptıkları ticaret sonucunda alacaklarını tahsil edemeyebilir veya borcunu ödeyemeyebilir. Bu açıdan baktığımızda şirketler hukuku denildiğinde İcra ve İflas Kanunu, Çek Kanunu gibi diğer kanunlarda bulunan hükümler karma şekilde uygulanmaktadır.

Şirketler yine ticari faaliyetlerini sunabilmek için çalışana ihtiyaç duyacaktır. Bu durumda da iş kanunu gibi kanunlardaki hükümlerde karma şekilde uygulanmalıdır.

Şirketler hukuku denildiğinde şirketin kuruluşu, ticari faaliyetinin devamlılığı, ticari işletmenin yönetilmesi gibi konuların birlikte değerlendirildiği karma bir yapıyı değerlendirmek gerekir.

Şirketlerin sorumlulukları içerisinde yer alan ve hukukumuzda yeni yer almaya başlayan Kişisel verilerin korunmasını da şirketler hukuku içinde değerlendirebiliriz. Şirketlerin kişisel verileri hangi koşulda, neden ve nasıl işlediklerini ve kayıtlı tutma sürelerini kişisel verilerini işledikleri gerçek kişilere beyan etmeleri ve/veya başvuruda bulunan gerçek kişilere bu konularla ilgili verme yükümlülükleri mevcuttur. KVK Kurulu tarafından belirli bir ciro, sektör veya çalışan sayısı olan ticari işletmeler için Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kayıt zorunluluğu vardır. Ancak VERBİS e kayıt zorunluluğu olmasa da kişisel veri işleyen tüm tüzel veya gerçek kişi işletmelerin Kişisel verilerin Korunması Kanunu’na uyma zorunluluğu bulunmaktadır.