oyakucuk.com

Dask, İhtiyari Konut, Hayat Sigortası ve diğer sigortalarınızdan eksik tazminat almış olabilirsiniz. Eksik tazminat alındığını düşünüyorsanız öncelikle eksik kalan tazminatın Sigorta Şirketinden talep edilmesi gerekir. Sigorta şirket tarafından ödeme yapılmaması halinde yargı yoluna (Mahkeme veya Tahkim) başvurulması gerekir.

Sigorta poliçesini düzenleyen şirketlerin poliçede teminatlarını etkileyen bir durum olduğunda bu konuda sigortalılarını bilgilendirme yükümlülüğü vardır. Ancak unutulmamalı ki poliçenin hatalı veya eksik düzenlenmiş olması da eksik tazminat alınmasına sebep olabilmektedir.  

06.02.2022 tarihinde yaşanan deprem sebebiyle DASK poliçeleri gündeme geldi. Dask mağduru olmayın cümlesini birçok depremzede bu günlerde çok sık duymaya başladı. Bunun sebebi DASK Sigortası hazırlanırken sigorta bedelini belirleyen birim metrekare maliyet fiyatlarının 25.11.2022 tarihinde güncellenmesidir.

Nitekim DASK birçok sigortalısına tarife değişikliği olduğunu ve bununla ilgili acentelerle irtibata geçilmesi gerektiğini belirten bir sms gönderdi. Peki bu yeterli miydi?

DASK tarafından düzenlenen zorunlu deprem sigortası hazırlanırken sigorta bedeli için kullanılacak birim metrekare maliyet fiyatları Resmi Gazetede yayımlanmaktadır. 25.11.2022 tarih 32024 sayılı Resmi Gazete‘de Zorunlu Deprem Sigortası Tarifesinde değişiklik yapılmış ve Betonarme yapı tarzında Sigorta Bedeli Hesabına Esas Metrekare Bedeli (TL) 3.016,00TL olarak belirlenmiştir.

Önceki tarifede bu bedel birim metrekare için 1.508,00TL idi. DASK tarafından birçok kişiye bilgilendirme ulaşmamıştır. Bilgilendirme ulaşanlara ise teminat limiti güncellenmemesi halinde hak ve menfaat kaybı yaşanacağı; bunların yaşanmaması için ek prim ödeyerek zeyilname (güncelleme) yapılması gerektiği belirtilmesi önemlidir.

06.02.2023 tarihli Adıyaman Merkezli Depremde birçok insanımız canını kaybetti. Bunların telafisi yok ancak hayatta kalanlar için hayata devam etmeleri için maddi imkanlara ihtiyaç vardır. Birçok insan mal varlıklarını korumak için sigorta yapmıştır. Sigortası olanlar bir nebze maddi olarak rahatlayabilmek için sigortalarından tazminat talep etmiştir.

DASK tarafından bazı tazminat ödemeleri önceki tarife rakamı üzerinden hazırlanan poliçe teminatları üzerinden yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu ve yasal mevzuat gereğince DASK tarafından ödemelerin önceki tarifeye göre değil sanki 25.11.2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan tarifeye uygun yapılmış gibi hesaplayarak sigorta tazminat ödemelerini yapması gerektiği yönünde yargı kararları mevcuttur. 

Bugün görüyoruz ki sigorta tazminat ödemeleri eski tarife üzerinden yapılmıştır. Güncellenen yeni tarife üzerinden tazminat alabilmek için yargı yoluna başvurmak gerekiyor. Hesaplamanın yeni tarife üzerinden yapılması ve eksik bedelin ödenmesi yönünde birçok yargı kararı mevcuttur. Ancak unutulmamalıdır ki her olay kendi içeriğinde değerlendirilmelidir. Tazminatı eksik bedelle ödenip ödenmediğine, eksik ödenmişse ne kadar eksik ödendiğine yine yargı karar verecektir.

Eksik ödendiğini düşündüğünüz tazminat miktarı için yargı yoluna başvuruda bulunmanız gerekir. Yargılama sonucunda 25.11.2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan tarife dikkate alınarak hesaplama yapılabilmesi ve eksik ödendiğini düşündüğünüz sigorta tazminatını alabilme imkanınız vardır. Ancak yine hatırlatmak isteriz ki bu yargılama sonucunda netlik kazanacaktır. 

Hukuki destek almak için bize ulaşabilirsiniz.

Av. Oya KÜÇÜK

Web Sitesi Uyarı
Bu sitesinde yayınlanan her türlü bilgi, yazı ve yapılan açıklamalar bilgilendirme amaçlıdır. Web Sitesinde yer alan bilgilerin tamamı veya bir kısmına dayalı işlem, eylem ve sonuçlarına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul edilmeyecektir. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz. Yasal Bilgilendirme İçin Tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir