oyakucuk.com

Faaliyet Alanlarımız

Faaliyet Alanlarımız

Aile Hukuku

Anayasa ve Türk Medeni Kanunu kapsamında yer alan aile hukuku; nişanlanma, evlenme, boşanma, mal paylaşımı, aile konutları, evlat edinme, nafaka, velayet, kayyımlık, yardım nafakası, iştirak nafakası, 6284 sayılı Kadına Şiddetin Önlenmesi vb. tüm aile ilişkilerini düzenler.

Aile Türk toplumuzda önemli bir yere sahiptir ve Anayasal koruma altındadır. Aile birliğinin korunması esastır. Aile bağlarından kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü için ayrıca bir düzenleme yapılması da bundan kaynaklanmaktadır.

Aile hukuku denildiğinde akla ilk gelen boşanma olsa da evlenme, nişanlanma, anne ve babanın bakım yükümlülükleri, velayet, velilik gibi konularda aile hukuku kapsamında değerlendirilmektedir

Nişanlanma iki kişinin birbirlerine evlenmek istediklerini beyan etmeleriyle birlikte hukuki açıdan sonuç doğurmaktadır. Nişanlılığın evlilikle sonuçlanması halinde başkaca sonuçlar doğmaktır. Ancak Nişanın bozulması yani evliliğin gerçekleşmemesi durumunda bazı uyuşmazlıklar çıkmaktadır. Bunlar genelde nişanlı kalınan dönemde ailelerine ve/veya birbirlerine aldıkları hediyeler, evlilikte kullanılmak amacıyla satın alınan mallar vb konularda toplanmaktadır. Maddi kısım haricinde nişanı kalınan süreçte manevi olarak zarar olduğu düşünülerek manevi tazminatta gündeme gelebilmektedir.

Evlilik gerçekleşmeden önce veya evlilik süresince eşler talep etmeleri halinde mal rejimine yönelik sözleşmeler düzenlemek isteyebilmektedir. Mal Paylaşımı / Evlilik sözleşmeleri belli tiplerde olup bunların düzenlenmesinde hukuki danışmanlık almak önemlidir.

Evlilik birliği içinde doğan çocukların bakımı, evin geçimi gibi konularda da eşler bazen uyuşmazlık yaşayacağı düşülerek yapılan kanuni düzenleme doğrultusunda eşlerin Aile Mahkemesinden düzenleme istemesi mümkündür.

Evlilik birliğinin sarsılması, şiddetli geçimsizlik veya benzer durumlarda eşler evliliği sonlandırmak isteyebilirler. Evliliğin sonlandırılması için boşanma davasının açılması gerekmektedir. Eşlerin ayrılık nedenlerinin analiz edilmesi, varsa ortak çocuğun velayeti, ortak malların paylaşımı, evliliğin bağlı olduğu mal rejiminin tespiti vb konular ile eşlerin menfaatleri gözetilerek Ali Mahkemesinde dava açılarak evlilik sonlandırılabilir.

Boşanma davası anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma olarak ayrılmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davalarında eşler boşanma konusunda, müşterek çocuk varsa velayet konusunda, edinilmiş mallar konusunda ve gerekli diğer konularda anlaşmaya varmalıdırlar. Bu anlaşma bir protokol haline dönüştürüldükten sonra Aile Mahkemesine iletilir. Hâkimin protokolü olduğu kabul etme veya eşlerin ve/veya çocukların menfaatlerine göre düzenleme yapması mümkündür.

Çekişmeli boşanmada, eşler arasındaki boşanma sebebine neden olan uyuşmazlıklar hâkim tarafından tespit edilerek boşanma davası sonuçlandırılmaktadır.

Müşterek çocukların velayeti, bakımı için iştirak nafakası ve ayrılık sonrası eşlerin yoksulluğa düşmemesi için yardım nafakası yine aile hukuku içinde değerlendirilir.